Sociala medier är en plats där de flesta har kontakt med sina vänner och bekanta. Det är även en plats där man ofta är aktiv och delar med sig av sin vardag. En del delar med sig mycket medan andra är mer förbehållsamma. Det varierar en hel del hur det ser ut i olika flöden men de flesta upplever att flödet ibland tas över av bilder på nyfödda eller övriga barn. En del av barnen är för små för att själva förstå vad det innebär eller ha en åsikt att yttra. Det är däremot föräldrarnas ansvar att välja at exponera sina barn på sociala medier och de bör vara medvetna om konsekvenserna som detta kan medföra.

Att exponera barn på sociala medier

Även om man enbart delar sitt innehåll på sociala medier med sina vänner bör man tänka efter vil sociala medierka det faktiskt når ut till. Har du dina närmaste vänner och din närmaste familj enbart som vänner eller är du även vän med den där killen du gick tillsammans med på dagis och inte har träffat sedan dess? Har du även accepterat vänförfrågan från någon du inte känner men som du tyckte såg trevlig ut?

Om du inte kommer kunna motivera för dina barn när de blir äldre angående varför du har exponerat hela deras liv för alla så bör du tänka en extra gång innan du publicerar bilder på dina barn på sociala medier. Det är faktiskt ett brott mot barnkonventionen varje gång du gör det även om risken är mycket liten att du kommer bli anmäld. En del kan uppleva det kränkande att publicera bilder på barn på sociala medier och faktum är att det endast är 10 procent av föräldrarna som anser att det är fel att göra det. Oavsett hur du tänker som förälder bör du tänka en extra gång på ditt barns integritet när du publicerar bilder på sociala medier.