Många känner till barncancerfonden eller har åtminstone hört talats om det någon gång. Det mål som barncancerfonden har är att alla barn som drabbas av cancer ska överleva. De vill alltså nå ett mål på hundra procent överlevnad för barncancer och du kan hjälpa till att nå detta mål. Idag överlever ungefär 75 procent av de barn som drabbas av cancer vilket är en alldeles för låg siffra. Med forskning kan man påverka så att siffran blir högre och du kan vara en del av det och hjälpa till med att få fler barn som drabbas av cancer att överleva.

50 kronor i månaden till Barncancerfonden räddar fler liv

50 kronor i månaden är det minsta man kan ge till barncancerfonden och fortfarande vara med och förändra, du binder inte upp dig och kan när som helst sluta att ge. Ha dock i åtanke att varje krona räknas och gör skillnad.

Organisationen arbetar för att bekämpa barncancer men ser även till att de barn och de ungdomar sbarncancerfondenom drabbas av cancer får den hjälp och det stöd som de behöver. Detsamma gäller familjerna till de som drabbas. Barncancerfonden är cirka 30 år gammal och idag finns sex föreningar runt om i landet som arbetar med att hjälpa de drabbade och deras familjer samt samla in pengar till forskningen så att inte fler barn ska behöva besegras av cancer.

De på barncancerfonden arbetar dessutom med öppenhet och transparens, det innebär att du alltid kan se vart dina pengar går och se vad de gör för att hjälpa barn och ungdomar. De vill därmed även säkra tillförlitligheten i sitt arbeta och vårda givarnas förtroende. Därför finns bland annat alltid deras årsredovisning direkt att ta del av på deras sida. När du ger till barncancerfonden kan du känna dig trygg med att din gåva räddar liv. Var med och stöd detta viktiga arbete.